Ιστορικό Κέντρο Λευκάδιου Χερν

Tο Ιστορικό κέντρο βρίσκεται εντός του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Λευκάδας. Ο επισκέπτης με την βοήθεια φωτογραφιών, κειμένων, εκθεμάτων και διαδραστικών εφαρμογών θα περιηγηθεί στις σημαντικές στιγμές της εντυπωσιακής ζωής του Λευκάδιου Χερν αλλά και στους πολιτισμούς της Ευρώπης, της Αμερικής και της Ιαπωνίας του τέλους του 18ου και των αρχών του 19ου αιώνα μέσα από το ανοικτό μυαλό των διαλέξεων, των κειμένωνκαι των ιστοριών του Χερν.

Συνεισφέροντες

Municipality & Cultural Center of Lefkada, Municipality of Kumamoto, Municipality of Matsue, Municipality of Shinjuku, University of Toyama, Municipality of Yaizu, NPO Genki Miyagi, Takis Efstathiou, Maria Genitsariou, Koizumi Family, Masaaki Noda, Tety Solou, Yumiko Yoneda

Contributors Item
Municipality & Cultural Center of Lefkada  
Municipality of Kumamoto The Test Paper used at The Fifth Higher Middle School, Kumamoto (replica)
Municipality of Kumamoto Photos of the Places Related to Hearn
Municipality of Matsue Hearn’s Manuscript, “The Story of Miminashi Hoichi,” KWAIDAN (replica)
Municipality of Matsue Hearn’s Favorite Pen (replica)
Municipality of Matsue Hearn’s Favorite Lotus Leaf Plate (replica)
Municipality of Matsue Photos of the Places Related to Hearn
Municipality of Shinjuku Hearn’s Manuscript, Kokoro (replica)
Municipality of Shinjuku Photos of the Places Related to Hearn
The University of Toyama Gayu-Kidan, An Old Book Bases of “The Story of Miminashi Hoichi,” KWAIDAN (replica)
The University of Toyama Photos of the Lafcadio Hearn Library
Yaizu Koizumi Yakumo Honoring Society A Letter from Hearn to Setsu Dated July 25, 1901 (replica)
Yaizu Koizumi Yakumo Honoring Society Hearn’s Manuscript, “At Yaizu” (replica)
Municipality of Yaizu Otokichi Darumas
Municipality of Yaizu Photos of the Places Related to Hearn
NPO Genki Miyagi DVD “Tsunami,” the Story Based on “A Living God” by Hearn
Takis Efstathiou  
Maria Genitsariou  
Koizumi Family “Portrait of Rosa” by Mitsumasa Anno, 2010 (replica)
Koizumi Family Photos from The Koizumi Family Collection
Masaaki Noda “Lafcadio Hearn—Odyssey of an Open Mind”
Tety Solou  
Yumiko Yoneda “Mother and Child: Homage to Lafcadio Hearn and His Mother Rosa”

Επικοινωνία

Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας

lefkasf@otenet.gr
phone: +30.2645026635, +30. 2645026715
fax: +30.264026715
www.lefkasculturalcenter.gr
 

Προβολή μεγαλύτερου χάρτη