Λευκαδίτικα Νέα: Εγκαίνια Ιστορικού Κέντρου Λευκαδίου Χερν