Μαρία Γενιτσαρίου: Η Λευκάδα ετοιμάζεται για τις εκδηλώσεις του συμποσίου προς τιμή του Λευκάδιου Χερν (Prisma951.gr)