Σεΐουα Μπουνράκου (Κουκλοθέατρο) «Γιούκι Όννα»

Seiwa Bunraku “Yuki-Onna”

Seiwa Bunraku “Yuki-Onna”