Λευκαδίτικα Νέα: Παράλληλες εκδηλώσεις για τον Ιαπωνικό πολιτισμό